IBN
Închide
Negru Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 3

Activitatea economică a întreprinderilor agricole și metode noi de reducere a impactului negativ asupra mediului
Stoian Eugen , Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a clusterilor în Republica Moldova
Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții noi de evaluare și minimizarea impactului negtiv asupra mediului în cadrul companiei agricole SRL „Largo – Terra”
Stoian Eugen , Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Strategii în domeniul managementului lanțului de aprovizionare
Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

On a Certain Property of the Elements of a Finitely Generated Lattice
Negru Ion
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some Properties of a Lattice Generated by Implicational Logics
Negru Ion
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Importanţa organizării activităţii de depozitare pentru întreprindere
Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile gestionării întreprinderilor mici şi mijlocii
Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Politicile manageriale şi impactul acestora asupra competitivităţii întreprinderii
Cotelnic Ala , Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Importanţa controlului activităţii de aprovizionare a întreprinderii
Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10