IBN
Închide
Benea-Popuşoi Elina
Cuvinte-cheie (97): Corupţie (2), creativity (2), sărăcie (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 7

Clusters as an Environment of Competitive Collaboration. A Case Study on the Emerging Apparel Economic Cluster in the Republic of Moldova
Benea-Popuşoi Elina, Rusu Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current pandemic in the view of health economics and behavioral economics (Pandemia actuală în viziunea economiei sănătății și a economiei comportamentale)
Tomșa Cristina, Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exporting corruption worldwide: theoretical benchmarks for its investigation
Bețco Daniela, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of oil prices in the world economy and peculiarities in the Republic of Moldova (Formarea prețurilor la petrol în economia mondială și particularități în R. Moldova)
Prozorova Ecaterina, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The “resource curse” in the developing countries. Case study of african states (”Capcana resurselor” în țările în curs de dezvoltare. Studiu de caz: statele africane)
Cazacu Iuliana, Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Development of Human Creativity as a Way to Compete Globally and Make Knowledge Economy More Inclusive
Benea-Popuşoi Elina, Duca Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The shift from nation-states to urban areas as a new approach to addressing economic challenges (Trecerea de la conceptul de statnațiune la zonele urbane: o nouă abordare a provocărilor economice)
Mahmadbecov Ruslan, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Migration profiles of the Republic of Moldova and Georgia in comparison
Benea-Popuşoi Elina, Lembas Valeria
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The enquire and nurture of the heart as a prerequisite for the development of the human personality
Benea-Popuşoi Elina, Gurduz Luciana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte calitative ale fertilității și implicațiile acestora asupra dezvoltării capitalului uman
Şoldan Elena, Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of Immigration in the European Union
Norqvist Johannes, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How Social Media Affects Loneliness and Development of Personality Across Ages
Jeleva Anastasia, Garabagiu Valeria, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern – Day Slavery: To What Extent World Nations are Prone to Accept IT 
Tarai Mirabela, Ceban Mihaela, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Harsh Way towards Mature Democracy 
Platon Cătălina, Spivacenco Doina, Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Foreword | The International Scientific Conference “Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought: Considerations Regarding the Quality of Life in the Context of a Changing Europe”
Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The transcendence of the human capital towards spirituality
Benea-Popuşoi Elina
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conferinţa „ABORDĂRI clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană” – prin gândirea economică către valoarea fiinţei umane
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre umanizarea gândirii şi instruirii economice
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cunoştinţelor pe exemplul facultăţii “Relaţii economice internaţionale”, ASEM
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Sisteme naţionale de inovare şi competitivitate: Republica Moldova între Friedrich List şi Michael Porter
Benea-Popuşoi Elina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20