IBN
Închide
Corobceanu Eduard
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

New solvatomorph of tetrakis(μ2-acetato-o,o')-bis(isonicotinamide-n)-di-copper(ii): synthesis, ir, tga and x-ray study
Chişca Diana12, Corobceanu Eduard2, Petuhov Oleg2, Croitor Lilia1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15
Чилочи Александра1, Тюрина Жанета1, Клапко Светлана1, Лаблюк Светлана1, Болога О. А.2, Шафранский В.2, Булхак И.И.2, Corobceanu Eduard2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2