IBN
Închide
Articole cu autori din RM şi străinatate, 2012
Landscape archaeology şi prospecţiuni magnetometrice în Republica Moldova: rezultate şi perspective ale unui proiect moldo-german
Popa Alexandru1, Musteaţă Sergiu2, Voss Hans-Ulrich1
1 Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut, Frankfurt/Main,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova
Berlinschi Ruxanda1, Clipa Victoria2
1 Universitatea catolică din Louvain,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern
Evtodiev Silvia1, Mateian Rodica2, Mateian Călin2, Mardari Svetlana3, Evtodiev Igor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia „AlfaVega“,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using mini-radar network for flood forecasting in Moldova-hydrorad project
Cazac Valeriu1, Kalogiros John2, Anagnostou Marios2, Marzano Frank3, Stella Juan4, Anagnostou Emmanouil4, Picciotti Errico3, Cinque Giovanni3, Montopoli Mario3, Bernardini Livio3, Volpi Andrea5, Telleschi Andrea5
1 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova,
2 National Observatory from Athens,
3 HIMET, High Innovation in Meteorology, L’Aquila,
4 University of Connecticut, Storrs,
5 ELDES, ELI International Company
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analytically determining of the relative inaccuracy (error) of indirectly measurable variable and dimensionless scale characterising quality of the experiment
Kolikov Kiril1, Krastev Georgi1, Epitropov Yordan1, Corlat Andrei2
1 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
2 State University of Moldova
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(58) / 2012 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parsing the Dictionary of Modern Literary Russian Language with the Method of SCD Configurations. The Lexicographic Modeling
Curteanu Neculai1, Cojocaru Svetlana2, Burca Eugenia2
1 Institute for Computer Science, Romanian Academy, Iasi Branch,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(58) / 2012 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul activităţii antituberculoase a unor noi tioureide derivaţi ale acidilui 2-(2-fenetil)-benzoic
Noroc (Stratan) Ecaterina1, Ţurcan Nadejda1, Crudu Valeriu1, Morusceag Laurentiu2, Niţulescu George-Mihai2, Chiriţa Ileana-Cornelia2, Cotelea Tamara3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova
Chihai Jana1, Burlea Ana-Maria2, Carauş Ghenadie1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul, metodologia şi rezultatele evaluării centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova
Chihai Jana1, Burlea Ana-Maria2, Carauş Ghenadie1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P systems based on tag operations
Rogozhin Yurii1, Verlan Serghei12
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Université Paris-Est-Créteil
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(60) / 2012 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical orientation and spin polarization of the electrons and nuclei in semiconductor quantum dots
Moskalenko Sveatoslav1, Podlesny Igor1, Novikov Boris2, Leleakov Ig.1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(11) / 2012 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The nambu-goldstone modes of bose-einstein condensed two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1, Liberman Michael2, Dumanov Evgheni1, Novikov Boris3, Kiseliova Elena4, Cerbu Florin1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Uppsala University,
3 Institute of Physics, St. Petersburg,
4 State University of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(11) / 2012 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Low-temperature luminescence of nanosized SrAl2O4:Eu2+
Nazarov Michael V.12, Nazida AwangNor2, Calyn S.2, Aziz N.3, Ahmad-Fauzi M.2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Sains Malaysia,
3 Advanced Materials Research Centre, SIRIM Berhad
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(11) / 2012 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and luminescence of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+
Nazida AwangNor1, Ahmad-Fauzi M.1, Nazarov Michael V.21, Azizan A.1, ShahRizal K.1
1 School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Sains Malaysia,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(11) / 2012 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combustion synthesis and characterization of nanosized powder SrAl2O4:Eu2+ phosphor
Calyn S.1, Nazarov Michael V.21, Nazida AwangNor1, Ahmad-Fauzi M.1
1 School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Sains Malaysia,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(11) / 2012 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economiei româneşti după cinci ani în Uniunea Europeană
Gribincea Alexandru1, Buzachis-Coltea Traian2, Pencea Daniel2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, România
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antileukaemia activity of N-(2,4-dimethylphenyl)hydrazine carbothioamide and its azomethine derivatives
Gulea Aurelian1, Barba Alic2, Jalbă Alexandru1, Poirier Donald3, Petrenko Piotr4, Chumakov Yurii4, Sargun Artur
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Oncology and Molecular Endocrinology Research Center,
4 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare
Ciobanu Adrian1, Cojocaru Svetlana2, Gaindric Constantin2, Magariu Galina2, Teodorescu Horia-Nicolai1, Verlan Tatiana2
1 Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, filiala Iași,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea riscurilor de mediu induse de industria materialelor de construcţii din Republica Moldova
Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea exploatării curate şi valorificarea sustenabila a resurselor naturale (studiu de caz: nisipurile aluvionare aurifere)
Roşca Petru1, Marinescu Ioana-Andreea2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea din Bucureşti
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 162