Potemski Marek
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 05.02.2023, accesat: 05.02.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2017
1
Publicaţii peste hotare
1
1
2
Publicații cu CZU
0
3
Publicații cu DOI
1
1
Total
1
1