Rodideal Anda
0 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 02.10.2023, accesat: 02.10.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2021
1
Publicații cu CZU
2
2
2
Publicații cu DOI
1
1
Total
0
0