Mija Nina
3 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 28.07.2021, accesat: 28.07.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
201820172016201520142013201220112010
1
Articole în materiale ale conferințelor
3
1
1
1
Total
3
1
0
0
0
0
0
1
0
1