Karapetian Siranuș
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 12.08.2022, accesat: 12.08.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2019
1
Articole în materiale ale conferințelor
1
1
2
Publicații cu CZU
0
3
Publicații cu DOI
0
Total
1
1