Bykov Dmitry
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 28.09.2021, accesat: 28.09.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2020
1
Articole în reviste cat. B+
1
1
Total
1
1