Noroc Ecaterina
5 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 19.09.2021, accesat: 19.09.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
202120202019
1
Articole în reviste cat. B
2
2
2
Publicaţii peste hotare
1
1
3
Rezumat/Teză la conferință
2
2
Total
5
0
1
4