Aranchiy Valentina
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 21.07.2024, accesat: 21.07.2024
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20182017
1
Articole în materiale ale conferințelor
2
1
1
2
Publicații cu CZU
0
3
Publicații cu DOI
0
Total
2
1
1