Trinca Daniela
3 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 18.01.2022, accesat: 19.01.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
201920182017
1
Articole în materiale ale conferințelor
3
1
1
1
2
Publicații cu CZU
2
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
3
1
1
1