Bawamia Ahmad Ibrahim
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 02.12.2021, accesat: 02.12.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2019
1
Publicaţii peste hotare
1
1
Publicații cu CZU
0
Publicații cu DOI
1
1
Total
1
1