Moiboroda Vladimir
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 04.06.2023, accesat: 05.06.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2018
1
Articole în reviste cat. B
1
1
2
Publicații cu CZU
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
1
1