Kornilowicz Artur
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 27.10.2020, accesat: 27.10.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20182017
1
Articole în reviste cat. A
1
1
-
2
Articole în materiale ale conferințelor
1
-
1
Total
2
1
1