Semikina Iulia Ghenadii
4 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 02.07.2022, accesat: 03.07.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2017201620152014
1
Articole în reviste cat. C
4
1
1
1
1
2
Publicații cu CZU
3
1
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
4
1
1
1
1