Surchicean Olga
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 08.08.2020, accesat: 08.08.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2018
1
Articole în materiale ale conferințelor
1
1
Total
1
1