Taran Vladimir
5 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 24.10.2021, accesat: 24.10.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
202120202019201820172016
1
Articole în reviste cat. B
3
2
1
2
Articole în reviste cat. C
2
1
1
Publicații cu CZU
5
2
1
1
1
Publicații cu DOI
1
1
Total
5
2
1
0
1
0
1