3 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 20.10.2020, accesat: 20.10.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20192018201720162015
1
Articole în reviste cat. B
1
-
-
-
-
1
2
Publicaţii peste hotare
2
1
-
1
-
-
Total
3
1
0
1
0
1