Benaissa Tahar
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 25.09.2022, accesat: 25.09.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2016
1
Articole în reviste cat. A
1
1
2
Publicații cu CZU
1
1
3
Publicații cu DOI
1
1
Total
1
1