Onea Leonid
8 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 21.04.2021, accesat: 21.04.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
202020192018201720162015201420132012
1
Articole în reviste cat. B
4
2
1
1
2
Articole în reviste cat. C
1
1
3
Publicaţii peste hotare
2
1
1
4
Rezumat/Teză la conferință
1
1
Total
8
1
0
1
0
2
1
1
0
2