Guţan Irina
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 15.04.2024, accesat: 15.04.2024
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2016
1
Articole în reviste cat. B
1
1
2
Publicații cu CZU
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
1
1