Fotescu Stanislav
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 28.05.2020, accesat: 28.05.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2010200920082007
1
Articole în reviste cat. C
1
1
-
-
-
2
Articole în alte reviste din RM
1
-
-
-
1
Total
2
1
0
0
1