Portarescu Anastasia Iurii
11 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 19.09.2021, accesat: 19.09.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2021202020192018201720162015
1
Articole în reviste cat. B
3
1
2
2
Articole în materiale ale conferințelor
7
3
2
1
1
3
Publicaţii peste hotare
1
1
Total
11
4
5
1
0
0
0
1