Conrad Jean-Yves
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 28.09.2023, accesat: 28.09.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2015
1
Articole în reviste cat. C
1
1
2
Publicații cu CZU
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
1
1