Gavriliuc Ana Vladimir
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 26.05.2022, accesat: 27.05.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20212020201920182017201620152014
1
Articole în reviste cat. C
1
1
2
Publicaţii peste hotare
1
1
3
Publicații cu CZU
2
1
1
4
Publicații cu DOI
1
1
Total
2
1
0
0
0
0
0
0
1