Dinu Mihaela
9 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 12.07.2020, accesat: 12.07.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2017201620152014
1
Articole în reviste cat. B
1
-
-
1
-
2
Articole în alte reviste din RM
3
-
-
-
3
3
Articole în materiale ale conferințelor
1
-
-
1
-
4
Publicaţii peste hotare
1
1
-
-
-
5
Rezumat/Teză la conferință
3
-
-
-
3
Total
9
1
0
2
6