Wahl Jean-Paul
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 24.03.2023, accesat: 24.03.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2014
1
Articole în reviste cat. B
1
1
2
Publicații cu CZU
0
3
Publicații cu DOI
0
Total
1
1