Petrovici Oana-Maria
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 25.01.2022, accesat: 25.01.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2014
1
Articole în reviste cat. B
1
1
2
Articole în materiale ale conferințelor
1
1
3
Publicații cu CZU
1
1
4
Publicații cu DOI
0
Total
2
2