Rukuiza Raimundas
6 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 31.10.2020, accesat: 31.10.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2018201720162015201420132012
1
Articole în reviste cat. A
2
-
-
-
1
-
1
-
2
Articole în materiale ale conferințelor
3
-
-
-
-
2
-
1
3
Publicaţii peste hotare
1
1
-
-
-
-
-
-
Total
6
1
0
0
1
2
1
1