Eremciuc Rodica
6 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 12.07.2020, accesat: 12.07.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2019201820172016201520142013
1
Articole în reviste cat. B
4
1
-
2
1
-
-
-
2
Articole în reviste cat. C
2
-
-
-
-
-
-
2
Total
6
1
0
2
1
0
0
2