Prisacari Lilia
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 28.05.2020, accesat: 28.05.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20092008
1
Articole în reviste cat. C
2
2
-
Total
2
2
0