Corobcov Andrei
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 28.01.2021, accesat: 28.01.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2009
1
Articole în alte reviste din RM
1
1
Total
1
1