Bakhshi Mahmood
8 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 11.07.2020, accesat: 11.07.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
1
Articole în reviste cat. A
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Articole în reviste cat. B
3
-
-
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Articole în alte reviste din RM
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
2
Total
8
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2