Arşer Ana
3 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 27.11.2022, accesat: 27.11.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
201620152014201320122011201020092008
1
Articole în reviste cat. C
2
1
1
2
Articole în materiale ale conferințelor
1
1
3
Publicații cu CZU
1
1
4
Publicații cu DOI
0
Total
3
1
0
0
0
0
1
1
0
0