Mihalachi Victoria
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 29.10.2020, accesat: 29.10.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2010
1
Articole în reviste cat. C
1
1
Total
1
1