Colesnic Ion
4 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 12.08.2020, accesat: 12.08.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20112010
1
Articole în reviste cat. B
1
1
-
2
Articole în reviste cat. C
2
1
1
3
Rezumat/Teză la conferință
1
1
-
Total
4
3
1