Voica Mihai
3 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 06.07.2020, accesat: 06.07.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
201020092008
1
Articole în reviste cat. C
2
1
1
-
2
Articole în alte reviste din RM
1
-
-
1
Total
3
1
1
1