Schiţco Nicolai Piotr
2 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 30.03.2023, accesat: 30.03.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
1
Articole în materiale ale conferințelor
2
1
1
2
Publicații cu CZU
2
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0