Baroncea Angela
12 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 07.08.2020, accesat: 08.08.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2018201720162015201420132012201120102009
1
Articole în reviste cat. B
10
1
-
1
-
-
3
5
-
-
-
2
Articole în reviste cat. C
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
Total
12
1
0
1
0
0
4
5
0
0
1