Mânzală Traian A.
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 30.11.2021, accesat: 30.11.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2009
1
Articole în reviste cat. C
1
1
Publicații cu CZU
1
1
Publicații cu DOI
0
Total
1
1