Jelev Dmitri Dimitri
1 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 18.05.2024, accesat: 18.05.2024
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2020
1
Publicaţii peste hotare
1
1
2
Publicații cu CZU
1
1
3
Publicații cu DOI
0
Total
1
1