Dupouy Eleonora
5 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2021 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 18.04.2021, accesat: 18.04.2021
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
202020192018201720162015201420132012
1
Articole în reviste cat. B
2
1
1
2
Articole în materiale ale conferințelor
3
2
1
Total
5
3
1
0
0
0
0
0
0
1