Roşca Angelina
7 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 25.10.2020, accesat: 25.10.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
201720162015201420132012201120102009200820072006
1
Articole în reviste cat. B
2
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
Articole în reviste cat. C
4
2
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
3
Articole în alte reviste din RM
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
Total
7
2
0
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0