Jigău Gheorghe
27 articole
Dinamica numărului de publicaţii pe ani


Copyright © 2011-2020 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 11.07.2020, accesat: 11.07.2020
Disponibil: https://ibn.idsi.md
Nr.
Tipuri de publicaţii
Total
2019201820172016201520142013201220112010200920082007
1
Articole în reviste cat. B
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Articole în reviste cat. C
2
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
3
Articole în alte reviste din RM
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
4
Articole în materiale ale conferințelor
16
5
4
-
1
3
-
3
-
-
-
-
-
-
5
Publicaţii peste hotare
5
-
1
1
1
1
-
-
1
-
-
-
-
-
Total
27
7
5
1
2
4
0
5
1
1
0
0
0
1