4 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
2011201020092008200720062005200420032002
1
Drept
2
2
2
Medicină
2
1
1
Total
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1