1 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
2020
1
Chimie
1
1
2
Tehnică
1
1
Total
2
2