Ttretiacenco Alla Vladimir
4 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
20212020201920182017
1
Filologie
4
1
2
1
Total
4
1
0
0
2
1