3 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
20192018
1
Medicină
3
2
1
Total
3
2
1