1 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
2018
1
Chimie
1
1
2
Ştiinţe fizico-matematice
1
1
Total
2
2